top of page
μελέτες
1028462.png

Το γραφείο μας επικουρούμενο από έμπειρους συνεργάτες αναλαμβάνει πλήθος μελετών,

είτε ως μέρος αδειοδότησης είτε ανεξάρτητα, όπως:

- Αρχιτεκτονικές μελέτες

- Στατικές μελέτες και μελέτες στατικής επάρκειας

- Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες

- Μελέτες ενεργειακής απόδοσης

έκδοση οικοδομικών αδειών
1028462.png

Το γραφείο μας έχει πολυετή εμπειρία στην έκδοση Οικοδομικών Αδειών. Έχοντας εμπεριστατωμένη γνώση της σχετικής Νομοθεσίας αναλαμβάνουμε την έκδοση κάθε είδους Άδειας οικοδομοτεχνικού έργου περιλαμβανομένων όλων των απαραίτητων μελετών, αδειοδοτήσεων, διεκπεραιώσεων σε δημόσιες υπηρεσίες και επιβλέψεων.

Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε:

- Ανέγερση ή προσθήκη

- Κατεδάφιση

- Αλλαγή χρήσης

- Επισκευή ή ενίσχυση

- Νομιμοποιήσεις

- Μικρής Κλίμακας (Έγκριση Εργασιών Δόμησης)

- Οικοδομησιμότητα (πριν την έκδοση Άδειας)

κατασκευές - επισκευές - ανακαινίσεις
1028462.png

Η πολυετής ενασχόλησή μας στον χώρο

της κατασκευής, με την συνδρομή έμπειρων συνεργατών και εξειδικευμένων συνεργείων αλλά και χρήση κατάλληλων υλικών και κατασκευαστικών μεθόδων, μας δίνει την δυνατότητα να αναλαμβάνουμε την τεχνική επίβλεψη και διαχείριση ποικίλων έργων.

Συνοπτικά αναφέρονται:

-Κατασκευές νέων κατοικιών

και λοιπών κτιρίων

-Προσθήκες σε υφιστάμενα κτίρια

-Επισκευές υφιστάμενων κτιρίων

-Επισκευές κτιρίων πληγέντων

από φυσικές καταστροφές

-Ανακαίνιση αυτόνομων ιδιοκτησιών

-Αναπαλαιώσεις

τοπογραφικά διαγράμματα
1028462.png

Το γραφείο μας αναλαμβάνει

τοπογραφικές εργασίες σε οικόπεδα

και αγροτεμάχια, εντός και εκτός σχεδίου,

με τη χρήση εξοπλισμού ακριβείας τελευταίας τεχνολογίας [γεωδαιτικός σταθμός (με laser), γεωδαιτικός δέκτης GPS (GNSS)],

για οποιαδήποτε χρήση (οικοδομικές άδειες, συμβολαιογραφικές πράξεις, διαδικασίες Κτηματολογίου, πράξεων αποχαρακτηρισμού από Δασαρχείο, διορθώσεις πράξεων εφαρμογής, εφαρμογή οικοδομικών

και ρυμοτομικών γραμμών κλπ.)

τακτοποιήσεις αυθαιρέτων
1028462.png

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

απαγορεύεται και είναι άκυρη οποιαδήποτε δικαιοπραξία (μεταβίβαση, γονική παροχή κτλ) ακόμα και μίσθωση σε ακίνητο στο όποιο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη αλλαγή χρήσης και ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η τακτοποίηση αυτών των κατασκευών μέσω της υπαγωγής στις ρυθμίσεις του αντίστοιχου Νόμου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση να έχει εγκατασταθεί πριν την 28.07.2011 και να μην βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο πόλης, σε δασική έκταση, αιγιαλό, παραλία, αρχαιολογικό χώρο κτλ.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει κάθε απαραίτητη μελέτη και διαδικασία σχετικά με την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαίρετων αλλαγών χρήσεων στην Αττική καθώς και στην περιφέρεια.

βεβαιώσεις μηχανικού
1028462.png

Για κάθε συμβολαιογραφική πράξη

μεταβίβασης κτίσματος ή γεωτεμάχιου απαιτείται Βεβαίωση Μηχανικού με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν υφίστανται αυθαίρετες κατασκευές

ή χρήσεις στο συγκεκριμένο ακίνητο. Πραγματοποιείται αυτοψία για τον έλεγχο

του ακινήτου από μηχανικό του γραφείου μας

και εκδίδεται Βεβαίωση με ισχύ δύο μηνών

από την ημερομηνία της αυτοψίας.

1028462.png
αδειοδοτήσεις κτιρίων
πληγέντων από φυσικές καταστροφές

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση άδειων επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών

σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση) καθώς και την επίβλεψη

των εργασιών αποκατάστασης των βλαβών.

άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων
1028462.png

Το γραφείο μας αναλαμβάνει

την διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών

(αρχιτεκτονικές μελέτες, μελέτες πυρασφάλειας, διαδικασίες στις αρμόδιες υπηρεσίες) που απαιτούνται

για την έκδοση αδειών λειτουργίας.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

- Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, μπαρ, πρατήρια άρτου κλπ)

- Κομμωτήρια - Κουρεία

- Καταστημάτων πώλησης τροφίμων και ποτών

- Εργαστήρια αισθητικής

- Ιδιωτικά γυμναστήρια - κέντρα φυσικοθεραπείας.

- Ιδιωτικά εκπαιδευτήρια

bottom of page